TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG Q7 RIVERSIDE THÁNG 1 NĂM 2021

20/01/2021 admin

Báo cáo tiến độ thi công Cụm nhà phố & chung cư Q7 Riverside Tháng 6 Năm 2021:

Block Mercury và Block Uranus :

  • Hoàn thành xây tường căn hộ;
  • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24;
  • Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8;
  • Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10;
  • Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19;

Block Saturn : Thi công cốp pha sàn tầng 32;

Block Venus : Thi công cốt thép sàn tầng 27;

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside Tháng 1 Năm 2021 – Block Mercury & Block Uranus

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 1 Nam 2021

Hình ảnh tổng thể block Mercury và block Uranus

 

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 1 Nam 2021

Hoàn thành xây tường căn hộ block Mercury và block Uranus

 

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 1 Nam 2021

Hoàn thành xây tường căn hộ block Mercury và block Uranus

 

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 1 Nam 2021

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus

 

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus

 

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus

 

Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

 

Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

 

Tiếp tục bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

Tiếp tục bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

 

Tiếp tục bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

Tiếp tục bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

 

Tiếp tục bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

Tiếp tục bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

 

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 block Mercury và block Uranus

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 block Mercury và block Uranus

 

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 block Mercury và block Uranus

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 block Mercury và block Uranus

Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus

Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus

Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus

Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus

Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus

Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus

 

Q7 Riverside Tháng 1 Năm 2021 – Block Saturn & Block Venus

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 1 Nam 2021

Hình ảnh tổng thể block Saturn – Dự án Q7 Riverside

 

Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Saturn

Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Saturn

Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Saturn

Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Saturn

 

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 1 Nam 2021

Hình ảnh tổng thể block Venus – Dự án Q7 Riverside

 

Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus

Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 1 Nam 2021

Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 1 Nam 2021

Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus


Xem thêm:


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ

Ms. Tiên – Chuyên viên dự án (PropertyX trực thuộc Hưng Thịnh Land)

Sđt: 0938 62 53 65 – 0938 625 365 (alo, sms, zalo, viber, messeger)

Email: tienton@propertyx.com.vn

Fanpage: Nhà đất Sài Gòn

Website: pkdhungthinhland.com