TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG Q7 RIVERSIDE THÁNG 3 NĂM 2021

20/03/2021 admin

Báo cáo tiến độ xây dựng Cụm nhà phố & chung cư Q7 Riverside Tháng 3 Năm 2021:

Block Mercury và Block Uranus :

  • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 26;
  • Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 20;
  • Thi công sơn bả matit từ tầng 6 đến tầng 10;
  • Thi công khung xương thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10;
  • Thi công trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10;

Block Saturn :

  • Thi công cốp pha sàn 35;
  • Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12

Block Venus :

  • Thi công cốp pha sàn 32
  • Thi công cốt thép sàn 32
  • Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside Tháng 3 Năm 2021 – Block Mercury & Block Uranus

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 3 Nam 2021

Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus – Dự án Q7 Riverside

 

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 3 Nam 2021

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 26 Block Mercury và Block Uranus

 

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 26 Block Mercury và Block Uranus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 26 Block Mercury và Block Uranus

 

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 26 Block Mercury và Block Uranus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 26 Block Mercury và Block Uranus

 

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 26 Block Mercury và Block Uranus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 26 Block Mercury và Block Uranus

 

Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 20 Block Mercury và Block Uranus

Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 20 Block Mercury và Block Uranus

 

Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 20 Block Mercury và Block Uranus

Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 20 Block Mercury và Block Uranus

 

Thi công sơn bả matit từ tầng 6 đến tầng 10 Block Mercury và Block Uranus

Thi công sơn bả matit từ tầng 6 đến tầng 10 Block Mercury và Block Uranus

 

Thi công sơn bả matit từ tầng 6 đến tầng 10 Block Mercury và Block Uranus

Thi công sơn bả matit từ tầng 6 đến tầng 10 Block Mercury và Block Uranus

 

Thi công khung xương thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 Block Mercury và Block Uranus

Thi công khung xương thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 Block Mercury và Block Uranus

 

Thi công trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 Block Mercury và Block Uranus

Thi công trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 Block Mercury và Block Uranus

 

Q7 Riverside Tháng 3 Năm 2021 – Block Saturn & Block Venus

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 3 Nam 2021

Hình tổng thể Block Saturn – Dự án Q7 Riverside

 

Thi công cốp pha sàn 35 Block Saturn

Thi công cốp pha sàn 35 Block Saturn

 

Thi công cốp pha sàn 35 Block Saturn

Thi công cốp pha sàn 35 Block Saturn

 

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 Block Saturn

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 Block Saturn

 

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 Block Saturn

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 Block Saturn

 

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 3 Nam 2021

Hình tổng thể Block Venus – Dự án Q7 Riverside

 

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 3 Nam 2021

Thi công cốp pha sàn 32 Block Venus

 

Thi công cốp pha sàn 32 Block Venus

Thi công cốp pha sàn 32 Block Venus

Thi công cốt thép sàn 32 Block Venus

Thi công cốt thép sàn 32 Block Venus

 

Thi công cốt thép sàn 32 Block Venus

Thi công cốt thép sàn 32 Block Venus

 

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 3 Nam 2021

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 Block Venus

 

Tien do xay dung Q7 Riverside - Thang 3 Nam 2021

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 Block Venus


Xem thêm:


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ

Ms. Tiên – Chuyên viên dự án (PropertyX trực thuộc Hưng Thịnh Land)

Sđt: 0938 62 53 65 – 0938 625 365 (alo, sms, zalo, viber, messeger)

Email: tienton@propertyx.com.vn

Fanpage: Nhà đất Sài Gòn

Website: pkdhungthinhland.com