TIẾN ĐỘ THI CÔNG QUI NHON MELODY THÁNG 3 NĂM 2021

05/03/2021 admin

Báo cáo tiến độ thi công Qui Nhon Melody Tháng 3 Năm 2021

  • Block Tropical xây dựng tới tầng 16, xây tường các căn hộ tầng 8
  • Block Flamenco thi công sàn tầng 12, xây dốc lên tầng 1 & 2

Tiến độ thi công Qui Nhon Melody Tháng 3 Năm 2021 – Block Tropical

tiến độ thi công Qui Nhon Melody

Thi công đến Tầng 16 Block Tropical

 

tiến độ thi công Qui Nhon Melody

Thi công đến Tầng 16 Block Tropical

 

Thi công đến Tầng 16 Block Tropical

Thi công đến Tầng 16 Block Tropical

 

Xây tường Tầng 8 Block Tropical

Xây tường Tầng 8 Block Tropical

 

Xây tường Tầng 8 Block Tropical

Xây tường Tầng 8 Block Tropical

Quy Nhon Melody Tháng 3 Năm 2021 – Block Flamenco

tiến độ thi công Qui Nhon Melody

Thi công đến sàn Tầng 12 Block Flamenco

 

tiến độ thi công Qui Nhon Melody

Thi công đến sàn Tầng 12 Block Flamenco

 

Thi công đến sàn Tầng 12 Block Flamenco

Thi công đến sàn Tầng 12 Block Flamenco

Thi công đến sàn Tầng 12 Block Flamenco

Thi công đến sàn Tầng 12 Block Flamenco

 

Thi công cầu thang Tầng 1 lên Tầng 2 Block Flamenco

Thi công cầu thang Tầng 1 lên Tầng 2 Block Flamenco

 

Thi công ram dốc Tầng 1 lên Tầng 2 Block Flamenco

Thi công ram dốc Tầng 1 lên Tầng 2 Block Flamenco


Xem thêm:


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ

Ms. Tiên – Chuyên viên dự án (PropertyX trực thuộc Hưng Thịnh Land)

Sđt: 0938 62 53 65 – 0938 625 365 (alo, sms, zalo, viber, messeger)

Email: tienton@propertyx.com.vn

Fanpage: Nhà đất Sài Gòn

Website: pkdhungthinhland.com