TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG QUI NHƠN MELODY THÁNG 4 NĂM 2021

05/04/2021 admin

Báo cáo tiến độ xây dựng Qui Nhơn Melody Tháng 4 Năm 2021

  • Block Tropical : Thi công sàn tầng 21
  • Block Tropical : Thi công tường bao căn hộ tầng 7 – 8 – 9
  • Block Flamenco : Thi công sàn tầng 16 Block
  • Block Flamenco : Thi công xây căn hộ tầng 8
  • Block Flamenco : Thi công cốt thép ram dốc tầng 1 lên tầng 2
  • Block Flamenco : Thi công cầu thang tầng 1 lên tầng 2

Tiến độ xây dựng Qui Nhơn Melody Tháng 4 Năm 2021

Tien do xay dung Quy Nhon Melody - Thang 4 Nam 2021 - Anh 1

Hình ảnh tổng quan dự án Quy Nhon Melody

 

Tien do xay dung Quy Nhon Melody - Thang 4 Nam 2021 - Anh 1

Hình ảnh tổng quan dự án Quy Nhon Melody

 

Tien do xay dung Quy Nhon Melody - Thang 4 Nam 2021 - Anh 1

Hình ảnh tổng quan dự án Quy Nhon Melody

Quy Nhơn Melody Tháng 4 Năm 2021 – Block Tropical

Tien do xay dung Quy Nhon Melody - Thang 4 Nam 2021 - Anh 1

Thi công đến tầng 21 Block Tropical

 

Tien do xay dung Quy Nhon Melody - Thang 4 Nam 2021 - Anh 1

Thi công đến tầng 21 Block Tropical

 

Thi công sàn tầng 21 Block Tropical

Thi công sàn tầng 21 Block Tropical

 

Thi công sàn tầng 21 Block Tropical

Thi công sàn tầng 21 Block Tropical

 

Tập kết vật tư xây tường căn hộ tầng 10 Block Tropical

Tập kết vật tư xây tường căn hộ tầng 10 Block Tropical

 

Thi công tường bao căn hộ tầng 9 Block Tropical

Thi công tường bao căn hộ tầng 9 Block Tropical

 

Thi công tường bao căn hộ tầng 8 Block Tropical

Thi công tường bao căn hộ tầng 8 Block Tropical

 

Thi công tường bao căn hộ tầng 7 Block Tropical

Thi công tường bao căn hộ tầng 7 Block Tropical

Quy Nhon Melody Tháng 4 Năm 2021 – Block Flamenco

Thi công đến tầng 16 Block Flamenco

Thi công đến tầng 16 Block Flamenco

 

Thi công đến tầng 16 Block Flamenco

Thi công đến tầng 16 Block Flamenco

 

Thi công sàn tầng 16 Block Flameco

Thi công sàn tầng 16 Block Flameco

 

Thi công xây căn hộ tầng 8 Block Flamenco

Thi công xây căn hộ tầng 8 Block Flamenco

 

Thi công cốt thép ram dốc tầng 1 lên tầng 2 Block Flamenco

Thi công cốt thép ram dốc tầng 1 lên tầng 2 Block Flamenco

 

Thi công cầu thang tầng 1 lên tầng 2 Block Flamenco

Thi công cầu thang tầng 1 lên tầng 2 Block Flamenco


Xem thêm:


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ

Ms. Tiên – Chuyên viên dự án (PropertyX trực thuộc Hưng Thịnh Land)

Sđt: 0938 62 53 65 – 0938 625 365 (alo, sms, zalo, viber, messeger)

Email: tienton@propertyx.com.vn

Fanpage: Nhà đất Sài Gòn

Website: pkdhungthinhland.com