TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG QUI NHON MELODY THÁNG 5 NĂM 2021

05/05/2021 admin

Báo cáo tiến độ xây dựng Qui Nhon Melody Tháng 5 Năm 2021

  • Block Tropical : Thi công cốp pha sàn tầng 22
  • Block Tropical : Thi công tường bao căn hộ tầng 10
  • Block Flamenco : Thi công cột tầng 20 lên tầng 21
  • Block Flamenco : Thi công tường bao căn hộ tầng 9 và tầng 11

Tiến độ xây dựng Qui Nhon Melody Tháng 5 Năm 2021

Tien do xay dung Quy Nhon Melody - Thang 5 Nam 2021

Hình ảnh tổng quan dự án

 

Tien do xay dung Quy Nhon Melody - Thang 5 Nam 2021

Hình ảnh tổng quan dự án

 

Tien do xay dung Quy Nhon Melody - Thang 5 Nam 2021

Hình ảnh tổng quan dự án

 

Quy Nhơn Melody Tháng 5 Năm 2021 – Block Tropical

Tien do xay dung Quy Nhon Melody - Thang 5 Nam 2021

Thi công đến tầng 22 Block Tropical

 

Tien do xay dung Quy Nhon Melody - Thang 5 Nam 2021

Thi công đến tầng 22 Block Tropical

 

Thi công cốp pha sàn tầng 22 Block Tropical

Thi công cốp pha sàn tầng 22 Block Tropical

 

Thi công tường bao căn hộ tầng 10 Block Tropical

Thi công tường bao căn hộ tầng 10 Block Tropical

 

Thi công tường bao căn hộ tầng 10 Block Tropical

Thi công tường bao căn hộ tầng 10 Block Tropical

 

Quy Nhon Melody Tháng 5 Năm 2021 – Block Flamenco

Thi công đến tầng 20 Block Flamenco

Thi công đến tầng 20 Block Flamenco

 

Thi công cột tầng 20 lên tầng 21 Block Flamenco

Thi công đến tầng 20 Block Flamenco

 

Thi công cột tầng 20 lên tầng 21 Block Flamenco

Thi công cột tầng 20 lên tầng 21 Block Flamenco

 

Thi công tường bao căn hộ tầng 9 Block Flamenco

Thi công tường bao căn hộ tầng 9 Block Flamenco

 

Thi công tường bao căn hộ tầng 11 Block Flamenco

Thi công tường bao căn hộ tầng 11 Block Flamenco


Xem thêm:


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ

Ms. Tiên – Chuyên viên dự án (PropertyX trực thuộc Hưng Thịnh Land)

Sđt: 0938 62 53 65 – 0938 625 365 (alo, sms, zalo, viber, messeger)

Email: tienton@propertyx.com.vn

Fanpage: Nhà đất Sài Gòn

Website: pkdhungthinhland.com